Tomas Weidenius

samtalsterapeut & LEG. fysioterapeut

Introduktion

I livet möter du ibland olika motstånd och svåra händelser både privat och i relationer och kanske på ditt arbete. Ofta kan du reda ut det , men ibland kan det utlösa en kris som tar sig olika uttryck, både med psykiska och kroppsliga symptom:

Nedstämdhet och depression

oro och ångest

relationsproblem

stress

sömnstörningar

spänningar och smärta

Då kan du behöva professionell hjälp för att bearbeta, förstå och kunna komma vidare.

Metod

Inledningsvis när vi träffas , så beskriver du vad du vill ha hjälp med och hur du själv ser på det hela. Tillsammans kommer vi fram till behandlingsmål och lämplig metod, till detta behövs ofta några träffar. Mål och sättet att arbeta mot det kan också växla och integreras under behandlingens gång.

  • I ett Psykodynamisk samtal försöker vi förstå orsaker och mönster till problem i ditt liv, om det kan ha några kopplingar till tidigare händelser och upplevelser. Att bli mer medveten om sig själv, vem man är och varför man beter sig som man gör är något som många människor upplever som ovärderligt. Det psykodynamiska perspektivet vill just leda människor till bättre förståelse och fler valmöjligheter och chans till förändring.
  • ACT är en KBT-metod. I korthet går ACT ut på att komma i kontakt med sina långsiktiga mål och värderingar och hitta sätt att agera för att realisera detta, bl a genom att ändra förhållningsätt till sina tankar och invanda beteendemönster.
  • Mindfulness har utvecklats från tradition till en metod i konsten att hantera stress och känslor, den har sina rötter i meditation och är nu en del av västerländskt behandlingsarbete. Det handlar om metoder för att rikta uppmärksamheten mot här och nu. Uppleva med sina sinnen och bli medveten om tanker, känslor, impulser och handlingsmönster.
  • Ibland är det symptom från kroppen; ont i magen, spänningstillstånd och sömnstörningar som också signalerar att något kan vara fel. Att beakta psykosomatiska symptom, lära sig tolka dem och förändra dem integreras i behandlingen.

Om mig

Jag har 30 års yrkeserfarenhet och är basutbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt har påbyggnadsutbildningar inom psykosomatikbehandling, kroppspsykoterapi och KBT.

Utöver mitt arbete som samtalsterapeut har jag också under flera år varit terapeut på Stadsmissionens terapicenter. Jag har kontinuerlig handledning för att säkra kvalitén i det terapeutiska arbetet.

Jag tar emot patienter med olika typer av psykiska symptom för kortare och längre behandlingserier; samtalsterapi, mindfulness-träning, avspänning och även stödjande samtal/counseling i samband med olika personliga kriser.

Min mottagning finns på Södermalm i Stockholm.

Jag har avtal med Region Stockholm

Kontakta mig

© Copyright , All rights reserved